Signalstærke Børn

 

Signalstærke børn, er børn der oplever intenst, føler intenst og reagerer kraftigt med tydelige fysiske eller verbale reaktioner.

Barnet er født sådan, og kan ikke lave om på det selvom det ville. Der er ikke tale om en sygelig tilstand som skal diagnosticeres, men et ’normalt’ barn, med en usædvanlig personlighed.

Børnenes temperament giver dem uregelmæssige biologiske funktioner, der kan betyde dårlige søvnmønstre og vanskeligheder med spisning/amning. 

Temperamentet og den lette adgang til 'de store følelser' kan give børnene problemer i forhold til samarbejde, usikre situationer samt kontakt til jævnaldrende. Disse børn bliver derfor hurtigt vrede eller ulykkelige og viser det kraftigt. 

Samtidig er børnene sensitive i større eller mindre grad, hvilket hurtigt fører til overstimulering. 

Hvem er jeg

 

Jeg hedder Anja Sigvard Nielsen og er mor til tre sensitive børn. De to er tillige højt begavede og signalstærke.

 

Jeg er blandt andet uddannet socialrådgiver og systemisk familiekonsulent og har gennem de sidste mange år specialiseret mig i sensitive, højt begavede og signalstærke børn (i USA kaldet high need).

 

Gennem mit frivillige arbejde og projektarbejde har jeg deltaget i kurser og uddannelser der understøtter anerkendende og lyttende tilgang til børn (og forældre), samt rådgivet forældre og fagpersoner indenfor samspil, læring, vanskelige familiesituationer og undervisningsdifferentiering. 

 

Jeg arbejder efter en opfattelse af at lyttende og anerkendende tilgang er den bedste måde at møde både børn og voksne på.

Mere om mig her 

 

Læs mere om hvad Lyttende Tilgang betyder for mig her

 

 

Artikler
Sensitive børn kan være udadreagerende og temperamentsfulde

 

Der har været megen tale om særligt sensitive børn den seneste tid. De sensitive børn opfatter, føler og bearbejder kraftigere end de fleste. Der er ifølge forsker Elaine N. Aron cirka 20% af en årgang der er særligt sensitive. Sensitiviteten kommer i forskellige grader og kan vise sig på forskellige områder. 

Børnene karakteriseres ofte som værende tænksomme, bekymrede, afventende, indadreagerende, tilbagetrukne og stille. De bryder sig ikke om at deltage i vilde lege, og de er ikke meget for at være i centrum. 
 

 

Når de signalstærke bliver større


Man vokser sig ikke fra at være signalstærk. Det er en del af barnets personlighed. Noget der vil følge barnet hele livet igennem.

De signalstærke børn er ofte meget sensitive, og selvom det ikke altid ser sådan ud, så samarbejder de faktisk på deres helt egen måde. Derfor vil børnene også udvikle sig meget forskelligt afhængigt af hvad barnet møder gennem opvæksten og hvilken personlighed barnet har, udover at være signalstærk. Ofte vil du derfor se beskrivelser af de yngste signalstærke børn. 

Er du anerkendende?

Spørger man de fleste mødre, fædre, lærere eller pædagoger vil de mene at de benytter sig af anerkendende pædagogik. Det er nærmest et skældsord at beskylde nogen for ikke at bruge det.

 

Men anerkendende tilgang er faktisk en speciel måde at forstå verden på og det kræver solid efteruddannelse eller træning at kunne bruge den i praksis. 

 

Børns Angst

Jeg oplever at flere og flere forældre henvender sig til mig fordi deres barn lider af angst. Muligvis fordi antallet af børn med angst er i stigning.  

Angst er præget af mange misforståelser og en del tabu og derfor sker det ofte at det angste barn presses ud i situationer som skaber endnu mere angst.

 

Lyttende Tilgang - Overbygningen til det anerkendende

 

Når du bruger lyttende tilgang, så anerkender du ikke bare dit barn og din omverden, men lever efter det i dine handlinger. 

 

At tale sammen - På den gode måde

 

Kommunikation foregår altid i flere trin. Vi siger noget – Det modtages og bearbejdes – Der kommer en respons, som medfører endnu en modtagelse og bearbejdning men denne gang hos den første afsender.  

 

Når barnet bider

 

Nogle børn bider. Årsagerne kan være flere, men uanset hvad, så er det ubehageligt. Både for den, som bliver bidt, men også for barnet selv.. 

 

Ingen pt

Kommende Foredrag og Arrangementer

Signalstærke Børn hører under den socialøkonomiske virksomhed Forkanter.

Kontakt

 

 

Anja Sigvard Nielsen

Skimminge 12

4930 Maribo

Anja

TEL:  2240 0262

 

‹MAIL:  anja@forkanter.dk

 

KONTONUMMER:  1551 4875230557

CVR: 3443969934439699 

 

ANDRE LINKS: www.Signalstærk.dk

 

 

 

Signalstærke Børn på Facebook:

 

 

 

Facebook forældregrupper. For henholdvis de små og de store signalstærke:

  • Facebook Square
  • Facebook Square
  • Wix Facebook page