Workshops

En workshop består i en kombination af mine foredrag og jeres egne reflektioner og arbejde med egen praksis. Workshops er gode til at integrere ny viden med dagligdagens udfordringer og er en mere intensiv måde at være til foredrag på.  
Signalstærke Børn

Workshop for forældre

En workshop for forældre indeholder foredrag om de signalstærke børn kombineret med cases, selvrefleksion og gruppearbejde.

I cases og gruppearbejde vil der være fokus på hvordan du rummer sit barn, hvordan du lærer dit barn at reagere konstruktivt i stedet for ødelæggende, hvordan du kommer igennem weekender og ferier med dig selv i behold, og hvordan du kan forholde dig til dine egne følelser når barnet får store følelsesudbrud. 

Grupper vil blive opdelt efter børnenes alder og der vil være mulighed for at vælge forskellige temaer at arbejde med. 

 

 

 

 

Signalstærke og viljestærke Børn

Workshop for fagpersoner

Workshop for fagpersoner tilpasses fagpersonernes arbejdsområde, således at cases, og gruppearbejde tager udgangspunkt i om det er skoler, vuggestuer, dagplejere, sundhedsplejersker eller børnehaver der deltager.

Workshoppen kan tilpasses jeres specifikke ønsker, hvis der er særlige problemstillinger I ønsker at arbejde med.   

Der vil være en kombination af foredrag, selvrefleksion og casearbejde i grupper. Cases kan for eksempel have fokus på samarbejdet med forældrene, at 'se' det signalstærke barn, at skabe rum til barnet i rundkreds/klassesamtaler og på ture, At håndtere egne følelser når barnet bliver 'for meget' eller at stimulere kontra overstimulere. 

 

Workshoppen kan kombineres med viden og cases omkring særligt sensitive børn i almindelighed

Sensitive og Signalstærke Børn

For fagpersoner - Længerevarende workshop

Denne workshop indeholder samme elementer som i den kortere version af workshop for fagpersoner, men her bliver der mulighed for over længere tid at reflektere over egen praksis og at vende tilbage og drøfte de erfaringer man har haft siden sidste workshopdag.

Der er i høj grad mulighed for at tage specifikke problemstillinger op og få konstruktiv sparring fra kolleger, foredragsholder og andre med baggrund i den nye viden man opnår om de signalstærke børn. 

Denne workshop skaber et stærkere fundament for den nye læring, og giver stor mulighed for at blive meget stærk ud i sin egen faglighed og sine egne synspunkter.  

 

Workshoppen kan for eksempel kombineres med viden og cases omkring særligt sensitive børn i almindelighed